Evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri hızla devreye alınır.
 
Agresif ortamlar ve toksik atıklara karşın tesisler verimli bir şekilde işletilebilir.
 
Normal şartlarda arıtılması güç atıklar dahi kolayca arıtılır.
 
Tesislere kapasitelerinin üzerinde yüklenilse dahi çıkış suyu değerleri korunur.
 
Arıtma tesisleri daha ekonomik ve verimli şekilde işletilir.
 
Kaza sonucu atık saçılmalarının çevre üzerindeki etkisi hızla giderilir.
 
Atıksu arıtma ürünleri arıtma tesislerinin hızla devreye alınıp verimli şekilde işletilmesini sağlayacak şekilde formüle edildiler.
 
Paket ve evsel arıtmalar için tasarlanan ürünler uygun ortamlarda hızla çoğalan türleri içerdiğinden özellikle ilk devreye almada büyük kolaylık sağladıkları gibi işletme esnasında da muhtelif nedenlerle kaybedilen çamurun hızla yenilenmesini sağlar.
 
Endüstriyel arıtma ürünleri farklı karakterlerdeki endüstriyel atıkların arıtımı için özel olarak bir araya getirilmiş mikroorganizma türlerinden oluşur.
 
Mikroorganizmalar evsel ve endüstriyel Atıksu arıtma tesislerinin verimliliğini optimize eder.

  
 ÜRÜN CİNSİ  KOD  AMB.  FİYAT (EURO)  KULLANIM ŞEKLİ
 BIO AQUA PUR

 Evsel atik su arıtma tesisleri devreye alma bakterisi
 R 1401

 R 1402
 ½ Kg

 1 Kg
 82

 120
 • Atik sudaki atıkların hızla indirgenmesini sağlar.
 • Tesislerinin hızla devreye alınmasını sağlar.
 • Kapasitesinin üstünde atık gelen tesislerin
 isleyişini düzenler.
 • Aktif çamurun kalitesini yükseltir.
 • Arıtma tesisinin enerji tüketimini azaltır.
 • Tesisten yayılan rahatsız edici kokuları keser
 BIO AQUA ACTIV

 Evsel atik su arıtma tesisleri bakterisi
 R 1403

 R 1404
 1 Kg

 2,5 Kg
 83

 200
 • Atik sudaki atıkların hızla indirgenmesini sağlar.
 • Kapasitesinin üstünde atık gelen tesislerin
 isleyişini düzenler.
 • Aktif çamurun kalitesini yükseltir.
 • Arıtma tesisinin enerji tüketimini azaltır.
 • Tesisten yayılan rahatsız edici kokuları keser. 
 BIO SEPTIQUE

 Fosseptiklerdeki atıkların biyolojik dönüşümünü sağlar,
 koku ve tıkanma problemlerini engeller.
 Kati atıkları yok eder.
 R 1411

 R 1412

 R 1413
 1 Kg
 
 5 Kg

 25 Kg
 15

 82

 350
 • Sülfat indirgeyici mikroorganizmaları teşvik
 ederek fosseptikten yayılan kokuları keser.
 • Zamanla katılaşıp kireçlesen organik atıkların
 biyolojik dönüşümünü sağlar.
 • Atik suyu arıtır.
 • Fosseptiğin geçirgenliğini arttırır.
 Vidanjör ihtiyacını azaltır. 
 BIO GRAISSE

 Yağ tutucularda biriken yağ v.s. atıklar için biyolojik
  indirgeyici. Yağları yok eder.
 R 1421

 R 1422

 R 1423
 1 Kg
 
 5 Kg

 10 Kg
 15

 82

 160
 • Rahatsız edici kokuları ve tıkanmaları giderir.
 • Biriken yağ nişasta ve diğer organik maddelerin
 giderimini sağlar.
 • Yağ toplama periyodunu ve yağ tutucusunun
 temizlenme ihtiyacını azaltır.
 • Yağ tutucunun bağlı olduğu borulardaki
 tıkanmaları engeller. 
 SPORE FRICHE

 Giderlerdeki tıkanıklıkların ve rahatsız edici
 kokuların engellenmesi için.
 R 1431

 R 1432
 1 LT.

 5 LT.
 15

 82
 • Sülfat indirgeyici mikroorganizmaları teşvik ederek
 rahatsız edici kokuları yok eder.
 • Kanal yüzeylerinde biriken yağları indirger.
 • Organik atıkları yok eder.
 • Yağ tutucular ve terfi çukurlarında biriken
 atıkları dönüştürür.
 LISAFLOR (koku giderici)

 Metal tuzları ile rahatsız edici kokuları hapseder,
 yayılmasını ve solunmalarını engeller, kendi hoş
 parfümünü ortama yayar.
 R 1441
 
 R 1442
 1 LT.

 5 LT.
 39

 190
 • Rahatsız edici kokuları hapseder.
 • Sıvı atıklardan, yüzeylerden kaynaklanan ve
 havaya karışmış kokuları keser.
 • Rahatsız edici kokuyu yok ettikten sonra kendi
 hoş parfümünü ortama yayar. 
 AQUAFLOC

 pH dengesini düzenler bakterilere
 besin olarak kullanılır.
 R 1451

 R 1452
 1 LT.

 5 LT.
 15

 82
 • Mikroorganizmaların ilk andaki besin ihtiyacını
 karşılar. 
 • Ortamın pH dengesini düzenler.
 • Enzimlerle katılmış atıkları yumuşatır.
 • Mikroorganizmaların çalışmasını kolaylaştırır.