ÜRÜN CİNSİ  KOD  AMB.  FİYAT (EURO)  KULLANIM ŞEKLİ
 LiquidFLOCK
 Sıvı topraklayıcı, küçük partikülleri
 büyüterek filtrede tutulmasını sağlar.
 
 R 4501
 R 4502
 
 10 L.
 20 L.

 25 €
 46 €
 • Suda bulunan filitrasyon esnasında tutulamayan
 küçük partikülleri kuagüle eden yüksek kabiliyetli
 polimer kuagülendir.
 • 100 m³ suya günde 200 ml. konur.
 brightBLUE
 Sıvı topraklayıcı, küçük partikülleri
 büyüterek filtrede tutulmasını sağlar.

 R 4504
 R 4505
 
 10 L.
 20 L.

 30 €
 56 €
 • Suda bulunan filitrasyon esnasında tutulamayan
 küçük partikülleri kuagüle eden yüksek kabiliyetli
 polimer kuagülendir.
 • 100 m³ suya günde 200 ml. konur.