Evsel nitelikli atık suların çevreye ve alici ortama (Deniz, akarsu vb.) zarar vermeyecek şekilde arıtabilmesi için yaptığımız çalışmalar sonucunda;
 
Arıtma verimi % 90-98 olan,
İsletilmesi son derece basit ve ekonomik olan,
Çok az yer kaplayan, koku ve sinek yapmayan,
Çok az tesis çamuru çıkaran,
R-PAK PAKET ARITMA TESİSİ, atik suların arıtılması için biyolojik süreçle çalışan bir paket tesistir. Tümüyle 4R MÜHENDİSLİK know-how ve deneyimlerinden çıkarılan R-PAK bach reaktör olarak yapılmaktadır. Bu tesis, atık suyun arıtılması için gerekli tüm ekipman ve enstrümanları içeren kompakt bir ünitedir.
 
Sistemin Açıklaması
 
R-PAK, atık suda kirlilik yaratan ve çevreye zarar verebilecek maddeleri arıtacak şekilde tasarlanmış olup, bu amacı gerçekleştirmede esas teşkil eden havalandırma, dezenfeksiyon ve çamur stabilizasyonu birimlerini içeren biyolojik arıtımlı kompakt paket arıtma tesisidir. R-PAK paket arıtma tesislerinde uygulanan biyolojik arıtım, atık sudaki organik maddelerin mikrobiyolojik aktivite sonucu tüketilmesini gerçekleştirir. Bu amaçla R-PAK’ta yer alan biyolojik reaktörde, mikroorganizmaların bio-parçalanma işlemini yapabilmeleri için gerekli ortam sağlanmıştır. Bio-parçalanma işlemi sırasında mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu oksijen ve sıcaklık R-PAK bünyesindeki blower’dan sağlanır. Blowerde üretilen hava sisteme dipteki difüzörlerle iletilir. Izgaradan geçerek reaktöre alınan atık su, bu birimdeki organik yükten arındırıldıktan sonra çökeltme sürecine alınır. biyolojik reaktörde mikrobiyolojik faaliyetler sonucunda oluşan mikroorganizma yumağı çökerek arıtılmış atık sudan ayrılırlar. Savaklanan arıtılmış atık su deşarj edilebilecek veya bahçe sulamada kullanılabilir hale gelir. Arıtılmış atık su ilave tersiyer arıtım birimleriyle (filtrasyon, dezenfeksiyon v.b.), araba yıkama, çevre temizleme gibi islerde kullanılabilecek hale de getirilebilir.
 
Uzun havalandırmalı aktif çamur esasına göre çalışan sistemde fazla oluşan mikroorganizmalar uzun çamur yağı nedeniyle okside olmakta ve çamur stabilizasyonu sağlandığı için ek ünitelere ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemden atılması gereken çamur hacmi son derece aza indirilmiş olmaktadır.
 
Eğer istenirse ayrıca çamur biriktirme ve yoğunlaştırma ünitesi ayrıca ilave edilebilir. ilave edilecek çamur biriktirme bölümünde oluşabilecek kokuları engellemek için bu birim difüzörlerle donatılır ve sürekli havalandırılır. Bu birimdeki çamur yas gübre olarak kullanılabileceği gibi projeleri 4R MÜHENDİSLİK tarafından bedelsiz olarak hazırlanacak ilave çamur isleme birimleri yapılarak çamur hacmi azaltılabilir ve çamur kuru gübre haline getirilebilir.
 • 200 kişilik paket arıtma tesisi
  200 kişilik paket arıtma tesisi
 • atıksu arıtma
  atıksu arıtma
 • 200 kişilik paket arıtma tesisi
  200 kişilik paket arıtma tesisi
 • Bodaks Kimyasal arıtma tesisi Bodrum - Muğla
  Bodaks Kimyasal arıtma tesisi Bodrum - Muğla
 • Bodaks Kimyasal arıtma tesisi Bodrum
  Bodaks Kimyasal arıtma tesisi Bodrum
 • Foça Sunta 150 kişilik paket atıksu arıtma Foça - İzmir
  Foça Sunta 150 kişilik paket atıksu arıtma Foça - İzmir
 • Seaside Biyolojik atıksu arıtma tesisi Çeşme - İzmir
  Seaside Biyolojik atıksu arıtma tesisi Çeşme - İzmir
 • Süperpak A.Ş. 200 kişilik paket arıtma Torbalı - İzmir
  Süperpak A.Ş. 200 kişilik paket arıtma Torbalı - İzmir
 • paket arıtma
  paket arıtma
 • Feko Makine Kimyasal ön arıtma Kemalpasa - İzmir
  Feko Makine Kimyasal ön arıtma Kemalpasa - İzmir
 • Torbalı Bahcesehir Koleji 1000 kişilik atıksu arıtma tesisi
  Torbalı Bahcesehir Koleji 1000 kişilik atıksu arıtma tesisi
 • Torbalı Bahçeşehir Koleji paket Arıtma tesisi
  Torbalı Bahçeşehir Koleji paket Arıtma tesisi
 • Orva Ilac Sanayi Kimyasal onlem tesisi Cigli - Izmir
  Orva Ilac Sanayi Kimyasal onlem tesisi Cigli - Izmir
 • ZGR Kaplama kimyasal arıtma
  ZGR Kaplama kimyasal arıtma
 • Ozteknik A.S. Kimyasal Arıtma Kemalpasa - Izmir
  Ozteknik A.S. Kimyasal Arıtma Kemalpasa - Izmir
 • Hamamköy atıksu arıtma tesisi
  Hamamköy atıksu arıtma tesisi
 • atıksu arıtma
  atıksu arıtma
 • Tambur elek
  Tambur elek
 • rex disk difizör
  rex disk difizör
 • Statik elek
  Statik elek
Paylaş