BİYO-ORGANİK KATALİST
DOĞADAKİ GÜÇ
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN BOC BİLEŞİMLERİ
 
ECOSYSTEM PLUSTM (EKOSİSTEM VE FAZLASI)
 
EKOSİSTEM VE FAZLASI, ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ VE BİR ÇOK KİLİT PROSES UYGULAMASINDA YER ALAAN BİYOLOJİK PROSESLERİN İYİLEŞTİRLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ OLDUKÇA KONSANTRE BİR BİYO-ORGANİK KATALİZÖR BİLEŞİMİDİR.
 
ORTALAMA 1000 m3 HACME 100 BOİ İÇİN 1 LT DOZAJ ORANI ÖNERİLMEKTEDİR. ORGANİK KİRLETİCİ YÜKÜNE BAĞLI OLARAK DOZAJ ORANI DEĞİŞECEKTİR; ÖRNEĞİN 200 BOİ  VE 1000 m3 HACME SAHİP BİR TESİSTE 2 ppm İÇİN GÜNDE 2 LT KULLANIM ORANI ÖNERİLMEKTEDİR.
ECO-SYSTEM PLUSTM İLE
 
DAHA DÜŞÜK ENERJİ KULLANIMI
 
DAHA AZ ÇAMUR HACMİ
 
DAHA VERİMLİ BİYOLOJİK AZOT GİDERİMİ (BNR)
 
BİYOFİLMLERİN PARÇALANMASI
 
GAZ TRANSFERİNDE ARTIŞ
 
DAHA AZ OKSİDASYON KİMYASAL KULLANIM İHTİYACI MÜMKÜNDÜR.
 
ECOCATALYST TM (EKO-KATALİST)
 
ECOCATALYSTTM , ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE, ÇAMUR İŞLEME VE BERTARAF TESİSLERİNDE, ATIK TESSLERİNDE VE TOPLAMA SİSTEMLERİNDE GÜÇLÜ BİR KATALİTİK TEMİZLEME GÜCÜ TEMİNİ İÇİN  FORMÜLE EDİLMİŞ OLDUKÇA KONSANTRE BİYO-ORAGNİK KATALİST BİLEŞİMİDİR.
 
DOZAJ DEĞERLERİ SÖZ KONUSU KULLANIM SAHASINA VE MEVCUT AKIM DİNAMĞİNE BAĞLI OLARAK  DEĞİŞİR VE YÜKSEK KAPASİTELİ TOPLAM SİSTEMLERİNDE 1 PPM’İN ALTINDA OLABİLECEĞİ GİBİ TESİS TEMİZLİK UYGULAMALARINDA DAHA YÜKSEK KONSANTRASYONLAR (50X1) ÖNERİLEBİLİR.
 
ECOCATALYSTTM  İLE
 
YAĞ VE GRESİN HIZLI ÇÖZÜNMESİ
 
UÇUCU ORGANİK MADDELERİN (VOCs) ÖNEMLİ MİKTARDA İNDİRGENMESİ
 
YÜZÜCÜ YAĞLARIN YARATTIĞI TIKANMALARIN ENGELLENMESİ
 
TOPLAMA SİSTEMLERİNİN TEMİZLENMESİ (KOKU, FİLM TABAKASI ÖNLENMESİ)
 
TEHLİKE VE RAHATSIZ EDİCİ GAZLARIN OLUŞUMUN ENGELLENMESİ MÜMKÜNDÜR.
 
TÜM BIO-ORGANIC CATALYST, LTD ÜRÜNLERİ GÜVENLİ, ZEHİRSİZ, ZARARSIZ, KOSTİKSİZ VE BİYOLOJİK PARÇALANABİLRİ OLARAK SINIFLANDIRILMAKTADIR.  
 
EPA  VE USDA KAMU DEŞARJ KANALLARI YÖNETMELİK VE SINIRLAMALARI İLE UYUMLUDUR VE GIDA TESİSLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR. ALMANYA’DA KULLANIMI TUV RHEINLAND ÇEVRE KORUMA VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜNCE ONAYLANMAKTADIR.
 
 
BİYO-ORGANİK CATALİST
DOĞADAKİ GÜÇ
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN BOC BİLEŞİMLERİ
 
BIO-ORGANIC CATALYST, SANAYİDE EŞİDEĞERİ OLMAYAN BİR KULLANIMA SAHİP GELİŞMİŞ BİR KATALİST ATIKSU ÜRÜNÜDÜR. BU ÜRÜN NE BİR KİMAYSAL NE DE BAKTERİYEL ENZİM KATKI MADDESİDİR, FAKAT DAHA ÇOK DOĞAL OLARAK ÇEVRE ORTAMLARINDA MEYDANA GELEN AEROBİK BİYOLOJİK PARÇALANMAYI ÖNEMLİ ORANDA İYİLEŞTİREN VE HIZLANDIRAN GENİŞ SPEKTRUMLU BİR BİYOKATALİSTTİR.
 
BIO-CATALYST KULLANIMIN AVANTAJLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR:
 
KOKU YARATAN ORTAMLARIN ELİMİNE EDİLMESİ
 
YAĞLARIN HETEROTROFİK BAKTERİLERCE TEMEL GIDA MADDESİ OLARAK KULLANIMI İÇİN EN DOĞAL KARBON FORMUNA HIZLICA PARÇALANMASI
 
MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE DUVARINDAN HIZLI OKSİJEN TRANSFERİ İÇİN MEKANİK OLARAK TEMİN EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN ŞARTLARIN YARATILMASI VE BU ŞEKİLDE ELEKTRİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
 
ORGANİK MADDE VE AMONYAK AZOTU DÖNÜŞÜM HIZLARININ ARTIRILARAK NİTRİFİKASYON İÇİN GEREKLİ UZUN ÇAMUR YAŞI GEREKSİNİMLERİNİN AZALTILMASI
 
GELENEKSEL AKTİF ÇAMUR SİSTEMLERİNİN TOPLAM AZOT GİDERİMİ KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI
 
 
BIO-CATALYST KULLANIM HEDEFLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR:
 
KATI MADDE İDARESİNDE İŞLEME VE TOPLAMA TESİSLERİNDE KARŞILAŞILAN KOKU PROBLEMİNİN ÖNEMLİ ORANDA  MİNİMİZE ETMEK/YOK ETMEK
 
DAHA VERİMLİ VE GELİŞMİŞ BİYOLOJİK OKSİDASYON YARDIMI İLE İŞLENEN BİYOLOJİK ÇAMUR HACMİNİ AZALTMAK
 
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENİN DAHA VERİMLİ KULLANMAK, AZOT GİDERİMİNDE MOLEKÜLER OKSİJENİ DAHA ETKİN KULLANMAK VE ELEKTRİK MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK, ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SUYUNDA AZOT DEĞERLERİ DÜŞÜRMEK
 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYUM
DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİ
PROSES HEDEFLERİNİN OPTİMİZASYONU
 
TESİSİN GÜNLÜK BAKIM GEREKSİNİMLERİNİZDE KARŞILAŞTIĞINIZ ZORLUKLARI HEMEN VE GÜVENLE ÇÖZMEK VE PROSESİNİZİN VERİMLİĞİ EN SON TEKNOLOJİ OLANAKALRI İLE  ŞU AN MÜMKÜN.
 
BİYO-ORGANİK CATALİST
DOĞADAKİ GÜÇ
 
Atıksu Arıtma ve Toplama Sistemleri
 
Genel Tanıtım
 
Bio-Organic  catalyst bileşimleri kanalizasyon toplama sistemlerinde ve yüksek kirlilik yüklerinin çok iyi kalitede çıkış suyuna dönüştürülmesi için kullanılan  biyolojik sistemlerinde  (aerobic ve anaerobik) sayısız işletme avantajları sağlar. BOC bileşimleri herhangi bir ilk yatırıma ihtiyaç duymaz, derhal tasarruf sağlamaya başlar.
 
Teknoloji Hakkında Bilgilendirme
 
BOC, patentli bio-catalyst ve bio-surfactant bileşimleri su içinde çok küçük mikro-kabarcıklar yaratarak kinetik reaksiyonları hızlandırarak metabolik reaksiyonları da çabuklaştırır.
 
Sinerjetik olarak bir arada çalışan BOC’lerin üç çalışma mekanizması I) Oksijenlendirme, II) Çözündürme III) Katalizleme olarak verilebilir
 
Gaz transfer hızını iyileştirerek çözünmüş oksijen seviyesini artırır
 
Boru ve tesisatlardaki yağların ve biyofilmlerin hızlı bir şekilde çözünmesini sağlar
 
Biyolojik reaksiyonlarda nutrient erişilebilirliği artırarak atıkların biyolojik parçalanmalarını hızlandırır
 
 
Entegre ve Toplam Sistem Faydaları
 
 
BOC bileşimleri, toplama sistemlerinde ve arıtma tesislerinde karşımıza çıkan işletme gereksinimlerinde üstün teknik performans sağlar.
 
BOC bileşimleri, bütün sistem içinde sirkülasyon da olduklarından toplama ve arıtma sistemlerin de pozitif avantajlar sağlar. Maliyet ve ekonomik fayda analizleri BOC bileşim uygulamalarının değerlendirilmesinde önemli bir husustur. Bu çok bileşenli ekonomik faktörler BOC bileşimlerini maliyet açısından kabul edilebilir ve tercih edilir yapanlardır. 
 
BOC bileşimlerinin toplam işletme tasarruflarının analizi için, arıtma ve toplama sistemlerine ait işletme sayılarının gerçek bir referans çizgisi BOC kullanımına bağlı olarak ortaya çıkacak ekonomik kazançlar ile modellenebilir.
 
Çok İyi Belgelenmiş Performans ve Güvenlik
 
BOC bileşimlerinin verimliliği ve güvenliği bir çok arıtma tesisinde bağımsız bir şekilde test edilmiş ve diğer rakip ürünlerle karşılaştırıldığında daha üstün olduğu ispatlanmıştır. 
 
Balık biyo deneyleri ve cilt hassasiyet testlerinde  toksik olmadığı ispatlanmıştır. BOC bileşimleri doğada zaten var olan biyolojik yaşamı destekleyip popülasyonun daha hızlı ve sağlıklı artmasını sağlar.
 
BOC bileşimleri tüm dünyada kentsel ve endüstriyel kritik işletme geliştirme operasyonlarında başarılı sonuçlar temin etmiştir. Koku giderimi, havalandırma verimliliği, daha verimli biyolojik parçalanma ve arıtma ve daha etkin yenilenebilir enerji üretimindeki avantajları aşağıdaki bölümlerde daha detaylıca anlatılmaktadır.
 
Havalandırmada Daha Düşük Enerji İhtiyacı ve Optimizasyon
 
Yüksek çıkış suyu kalite standartlarının  yakalanmasında BOC bileşimlerinin kullanımı havalandırma enerji ihtiyaçlarını düşürmekte ve daha ekonomik çözümler sunmaktadır. BOC bileşimleri mekanik havalandırma nedeni ile yeterli oksijen seviyesinin  sağlanmasında zorluklar çekilen lagünler de dahil olmak üzere arıtma tesislerinin biyolojik arıtma kapasitelerini artırmaktadır.
 
BOC bileşimleri havalandırma enerji ihtiyaçlarında %50’ye varan tasarruflar temin etmektedir. Daha yüksek BOC dolamaların da ise oksijen seviyeleri oksijen doygunluk seviyesine kadar çıkarılabilmektedir. Bir çok sistemde, BOC bileşimleri oksijen seviyelerinin kısa bir sure için yüksek seviyelere çıkartılması ve daha sonra normal işletme seviyelerine dönülmesi için de kullanılmaktadır. Bu durum özellikle aşırı organik yüklemelerin olduğu ve Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) giderilmesi ve nitrifikasyon ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan ekstra yüksek oksijen miktarlarının sağlanması gerektiği hallerde karışımıza çıkmaktadır, BOC bileşimleri bu durumlarda son derece yeterlidir.
 
Anaerobik Parçalanmanın Optimizasyonu
 
BOC bileşimleri anaerobik parçalanma reaksiyonlarının daha etkin ve verimli hale getirilmesinde son derece faydalıdır. Bu şekilde daha yüksek biyometan üretimi, çamur kalitesinde iyileşme, toplam katı madde indirgenmesinde artış ve kokulu gazların oluşumunda önemli miktarda azalma sağlamak mümkündür.
 
BOC bileşimleri bnr çok kentsel ve endüstriyel anaerobic çürütücü sistemlerinde Toplam Katı Madde (TS) ve Toplam Uçucu Katı Madde (TVS) indirgenmesinde başarı ile kullanılmaktadır.
 
BOC bileşimleri ile biyometan üretiminde % 100 ve TS indirgenmesinde %30 ‘a varan artışlar elde etmek mümkündür. Daha etkin anaerobic çürüme nedeni ile daha iyi bir çamur kalitesi elde edilmektedir. Çürüme sırasında ve çamur işleme sırasında kokulu gazların oluşumu da en aza çekilmektedir.
 
Toplama (Kanalizasyon) Sistemlerinde Kullanım ve Arıtma
 
Toplama (Kanalizasyon) sistemlerinde genellikle biyolojik olarak pasif ve septik şartlar hakimdir. BOC bileşimlerinin kullanımı ile bu pasif sistemler son derece aktif ön arıtma fonksiyonuna sahip alt yapılara dönüştürülebilir.
 
BOC bileşimleri muadili diğer kimyasal ve biyolojik ajanlara kıyasla çok daha üstün koku önleme ve giderme kabiliyetine sahiptir ve rakip ürünlere göre kullanımı son derece basit ve kolaydır. BOC bileşimleri yardımıyla boruların içindeki akım esnasında meydana gelen türbülanslar sırasında oksijeni yakalamak ve kanalizasyon sistemlerinde oksijen seviyesi daha yüksek tutmak mümkündür.
 
Düşük oksijen seviyelerini iyileştirmek ve organiklerin biyolojik parçalanmasını arttırmak için BOC bileşimlerinin mevcut havalandırma cihazları ile beraber kullanımı önerilmektedir. BOC bileşimleri BOİ ve TKN gibi organik kirleticilerin kanalizasyon sistemlerinde biyo katalizlenmesini hızlandırmaktadır. Bu şekilde kanalizasyon sistemleri birer ön arıtma gibi çalışıp ana arıtma tesisinin yükünü azaltmakta ve ihtiyaç duyulan havalandırma miktarını azaltarak ekonomi sağlamaktadırlar. 
 
BOC bileşimleri, pompalarda ve toplama sistemlerinde tıkanıklara ve arıtma tesislerinde yüzmelere neden olan biyofilm tabakalarının ve yağ birikintilerinin hızlı çözünmesini sağlar. Kanalizasyon sistemlerindeki istenmeyen rahatız edici kötü kokuların başlıca sebebi borulardaki biyolojik formasyonlardır.  
 
 
 PARÇA KOD  AÇIKLAMA  LİTRE  FİYAT (Euro)
 700  ECOSYSTEM PLUS
 Kentsel Atık Su Arıtımı
 210
 20
 5
 8.232 €
 792 €
 200 €
 705  ECOMARİN
 Teknelerde ve matinalarda
 210
 20
 5
 9.261 €
 891 €
 225 €
 710  ECOCATALYST
 Yağ tutucu ve Septik tank Kontrol
 210
 20
 5
 7.203 €
 693 €
 175 €
 711  ECOGREN CÖP
 BİDONLARINDA CÖP DEPÖNİ
 AlNLARINDA
 210
 20
 5
 8.644 €
 832 €
 210 €
 715  MC 501
 Metal Temizleyici ve Yağ Çözücü
 210
 20
 5
 7.200 €
 650 €
 130 €
 725  AQ PLUS
 Havuz& Spa Su Durultucu
 210
 20
 5
 4.500 €
 550 €
 120 €
 726  AQ-C28
 Havuz& Spa Su Durultucu
 210
 20
 5
 8.400 €
 780 €
 165 €
 740  ECOMATE®
 Kompost& Endüstriyel Koku
 Giderici
 210
 20
 5
 4.550 €
 540 €
 115 €
 745  PHYTO-ZYME
 Biyokatalik Katı Şartlandırıcı
 210
 20
 5
 9.500 €
 895 €
 180 €
 750  BWT
 Hidrokarbonla Kirlenmiş sintine
 suyu iyileştiricisi
 210
 20
 5
 9.800 €
 1.200 €
 260 €
 755  NONTOX TPH ELIMINATOR
 Hidrokarbonla Kirlenmiş Toprak
 İyileştiricisi
 210
 20
 5
 9.200 €
 865 €
 175 €