ÜRÜN CİNSİ  KOD  AMB .  FİYAT (EURO)  KULLANIM ŞEKLİ
         
 CHLOR 60 
 Yüksek aktif klor içerikli hızlı çözünür
 dezenfeksiyon granülleri Çok sıcak iklimler
 için (Akdeniz, Ege gibi) sert sularda ideal dezenfektandır.
 R 4104
 R 4115
 R 4106
 10 Kg
 25 Kg
 50 Kg
 60 €
 140 €
 260 €
 * İlk dolumda 100 m³'e 1 Kg. Daha sonra
 100 m³'e günde 250 gr. Havuz yüzeyine
 atılır veya dozaj pompası ile verilir.
         
 CHLOR 90
 Yüksek aktif klor içerikli hızlı çözünür dezenfeksiyon
 granülleri Çok sıcak iklimler için (Akdeniz, Ege gibi)
 sert sularda ideal dezenfektandır.
 R 4201
 R 4202
 R 4203
 10 Kg
 25 Kg
 50 Kg
 75 €
 150 €
 290 €
 * İlk dolumda 100 m³'e 1 Kg. Daha sonra
 100 m³'e günde 100-200 gr. Havuz yüzeyine
 atılır veya dozaj pompası ile verilir.
         
 tabCHLOR
 Yüksek aktif klor Uzun süreli dezenfeksiyon için
 Beher tablet 200 gr.
 R 4301
 R 4302
 R 4303
 10 Kg
 25 Kg
 50 Kg
 80 €
 160 €
 295 €
 * İlk dolumda 100 m³'e 1 Kg. chlor daha sonra
 haftada 6 tablet skimmere, ön filtre sepetine
 veya klorinatöre konarak verilir.
         
 CHLOR HG
 Stabilizatörsüz klor
 R 4105
 R 4106
 R 4107
   1 Kg
 20 Kg
 40 Kg
 19 €
 175 €
 325 €
 * %65 Kalsiyum hipoklorit granül.
 Bakteri ve yosuna karsı etkili, çabuk çözünür,
 isocyanurik asit içermez. İçme suyu için uygundur.
 * 10 m³ su için 15gr.
         
 CHLOR HT
 Stabilizatörsüz klor
 R 4108
 R 4109
 1 Kg
 10 Kg
 20 €
100 €
 * %70 Kalsiyum hipoklorit tablet.
 Bakteri ve yosuna karşı etkili,
 çabuk çözünür, isocyanurik asit içermez.
 İçme suyu için uygundur.
 * 10 m³ su için 1 tablet.
         
 CHLOR ŞOK (liquid)
 Havuz suyunda oluşan bağlı chlour'u açığa çıkarmak için
 R 4301  10 L  32 €   * 100 m³ suya 3 Kg. doğrudan havuza
 dökerek veya denge deposundan uygulanır.
         
rex MULTILONG
Dört fonksiyonlu Havuz kimyasalı
 R 4932  10 Kg  120 €  * Uzun süreli dezenfeksiyon için iri tabletler
 600 gr. Dezenfeksiyon etkisi 4-6 Hafta. 
 * 30-40 m³ için 1 tablet.
         
 Liquid CHLOR
 Sıvı Klor
 R 4931  25 L  18 €  * Sıvı Klor 
  Dozaj pompası ile veya manuel uygulanır.
           
         
 
footSAFETY
 Ayak dezenfektanı ve koruyucu
 R 4921
 R 4922
 10 L
 20 L
 35 €
 70 €
 * Ayak ve yüzey dezenfeksiyonu için kullanılır.
 * Ayak küvetindeki suya 1 L. konur.
         
 filterCLEANER
 Filtre kumu temizleyicisi
 R 4901
 R 4902
 R 4903
 3 Kg
 6 Kg
 12 Kg
 20 €
 33 €
 60 €
 * Fitlerlerin temizliği için kullanılır. Kir ve kireç
 birikimlerini önler ve temizler.
 * Hidrolik asit ihtiva etmez.
 * 900'lük filtreye 12 kg. konur.
         
 longWINTER
Kış bakım kimyasalı
 R 4933  10 L.
 20 L.
 45 €
 80 €
 * Kış ayları boyunca açık havuzların kirlenmesini,
 yosunlaşmasını durdurur. Sezon temizliğinde
 kolaylık sağlar.
         
 galgiREX
Sertlik stabilizatörü
 R 4934  10 L.
 20 L.
 50 €
 95 €
 * Sıvı sertlik stabilizatörü. Havuz gövdesinde,
 filtrede ve ısıtıcıda kireç çökertmesini ve
 taşlaşmayı önler.